ฝึกสมาธิ ด้วย แสงสว่าง


Light meditation – ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา:
http://www.youtube.com/watch?v=cyPnI3mPlHA

ขั้นตอนการฝึก

นำเทียน มา 1 เล่ม
จากนั้น จุด แล้ว
จ้อง ที่แสงเทียน
สักครู่หนึ่ง จนใจเริ่มสงบ
หลังจากนั้น เราค่อยๆ หลับตา หลับตา หลับตา
ก็สามารถนึกเห็น ภาพแสงเทียนนั้นได้

สำหรับผม
ผมนึกเอา ว่ามีแสงสว่าง โดยไม่ใช้เทียน
(ใช้ไฟฉาย แทน ไม่ว่ากัน)

ให้นำภาพแสงสว่าง นั้น
เข้ามาในศรีษะของเรา
โดยผ่านเข้ามาที่หน้าผาก
ระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง
ดังนี้:

 
 

1.
นำแสงสว่าง
เข้ามาในศรีษะของเรา
เราจะคิดแต่สิ่งที่ดี…

 
 

2.
นำแสงสว่าง
เคลื่อนลงมา ที่บริเวณหัวใจ ของเรา
ตรงบริเวณ หัวใจของเรา มีดอกบัว
เมื่อดอกบัว ได้รับแสงสว่าง
ดอกบัว จะบานออกมา สวยงาม
แสงสว่างชำระล้าง>

>ความคิด
>ความรู้สึกต่าง ๆ ในหัวใจของเรา
>ในหัวใจของเรา ไม่มีความมืด อีกต่อไป
>มีแต่ความ สะอาด และสว่าง

 
 

3.
นำแสงสว่าง
ไปที่แขน และมือทั้ง 2 ข้าง
ให้มือทั้ง 2 ข้างเต็มไป ด้วยแสงสว่าง
เราจะใช้มือทั้ง 2 ข้างในการทำแต่ สิ่งที่ดีๆ
เราจะรับใช้ ช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์เสมอ

 
 

4.
นำแสงสว่าง
ไปที่ขา ของเรา และเท้าทั้ง 2 ข้างของเรา
ให้เท้าทั้ง 2 ข้างเต็มไปด้วย แสงสว่าง
เราจะเดินก้าวหน้า ไปในทางที่ดี
ไปสถานที่ที่ดี และไปพบคนดี

 
 

5.
นำแสงสว่าง
กลับขึ้นมาใหม่ ที่ปาก และลิ้นของเรา
ให้ปากและลิ้นของเรา เต็มไปด้วย แสงสว่าง
เราจะพูดแต่สิ่งที่ดี
พูดแต่ความจริง
และพูดเท่าที่จำเป็น

 
 

6.
นำแสงสว่าง
ไปที่หูทั้ง 2 ข้าง
ให้หูทั้ง 2 ข้างเต็มไป ด้วยแสงสว่าง
เราจะฟังแต่สิ่งที่ดี ได้ยินแต่ความดี

 
 

7.
นำแสงสว่าง
ไปที่ตาทั้ง 2 ข้าง
ตาทั้ง 2 ข้างเต็มไปด้วย แสงสว่าง
เราจะมองแต่สิ่งที่ดี
เราจะเห็นแต่ สิ่งที่ดี ในทุกๆ คน ในสิ่ง ทุกอย่าง

 
 

8.
นำแสงสว่าง
กลับมาที่ศีรษะ อีกครั้งหนึ่ง
ให้ศีรษะของเรา
เต็มไปด้วย แสงสว่าง
มากขึ้น เจิดจ้าขึ้น

 
 

ในตอนนี้

เราจะกระจายแสงสว่าง
ไปให้กับคุณพ่อ คุณแม่ ครู อาจารย์ เพื่อน
แม้กระทั่งศัตรูของเรา ให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์

ให้ทั้งโลกเต็มไปด้วยแสงสว่าง
ขอให้เห็นแสงสว่างว่าครอบคลุมทุก ๆ คน ทุก ๆ ชีวิต
ให้ทุกชีวิตเต็มไปด้วยแสงสว่าง

 
 

ขอให้เห็นว่าแสงสว่าง

ที่อยู่ในตัวเรา ก็อยู่ในตัวทุกคนด้วย

ทุกหน ทุกแห่ง เต็มไปด้วยแสงสว่าง
เราอยู่ใน แสงสว่าง
แสงสว่าง อยู่ในตัวเรา

เราคือแสงสว่าง

 
 

ถึงตอนนี้
เราจะจบการนั่งสมาธิ โดยการ แผ่เมตตา

แผ่เมตตา แผ่เมตตา แผ่เมตตา

จากนั้น

เก็บความรู้สึกที่สะอาด สว่าง
ของแสงสว่างในหัวใจไว้กับตัวเราตลอดวัน
หรืออาจนึกถึง รูปหรือ นามของพระเจ้าที่เรา บูชา
ให้ปรากฏอยู่ ในแสงสว่าง ในหัวใจของเรา
แล้วเก็บภาพ และความรู้สึกนี้ ไว้กับเราตลอดวัน ตลอดเวลา

 
 

ลำดับของแสงสว่าง
ตั้งแต่ที่หัวใจไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
จะเป็นอย่างไรก็ได้ แต่ขอให้ จุดสุดท้ายนั้น
เป็นแสงสว่างที่ศีรษะของเรา อีกครั้งหนึ่ง

 
 

ท่านไสบาบาสอนว่า
ถ้าเราฝึกเช่นนี้ ทุกวันอย่างจริงจัง และเป็นระบบแล้ว
วันนั้นจะมาถึง คือวันที่เรา ไม่สามารถ:>

>มองไม่ดี
>ฟังไม่ดี
>พูดไม่ดี
>ทำไม่ดี

เพราะเรา ได้ปลูกฝังแสงสว่าง

ซึ่งเป็นตัว ชำระล้าง ส่วนต่าง ๆ
ของเรา จนกระทั่งเรา
ไม่สามารถทำ ในสิ่งไม่ดี

 
 

Ref:>

 
 

 
 

ผู้เรียบเรียง:

JANAWAT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s